DEVELOPMENT PROGRAM
2021

Jedinečná príležitosť pre mladých ambicióznych hokejistov vo veku 7-14 rokov. Súčasťou programu je 30 hokejových tréningov na ľadementálny kouč, výživový poradcakompenzačné cvičenia a veľa ďalšieho!

O PROGRAME

30 SKILLS TRÉNINGOV

Hokejové SKILLS tréningy na ľade každú nedeľu

VIDEOANALÝZA

Videoanalýza z každého tréningu na podporu sebareflexie hráča

Merch KRONI HOCKEY

Dres, štucne, tričko, šiltovka KRONI HOCKEY

WEBINÁRE PRE RODIČOV

4x webinár pre rodičov

PROGRESS REPORT

KONZULTÁCIA S RODIČOM

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je dlhodobý rozvoj technických zručností hráča, hokejového IQ a práca na nedostatkoch hráča. Následné pretavenie tréningových cvičení do zápasových situácií. Súčasťou je videoanalýza z každého tréningu. Keď hráč vidí svoje pohyby, prichádza ,,aha moment“ kedy priamo vidí čo a ako sa dá zlepšiť. Videoanalýza je aj stavebným kameňom pre progress report, kde vieme porovnať progres hráča hmatateľným výstupom. V tejto súvislosti testujeme hráčov v prvom a poslednom tréningu Development programu. Testovanie zastrešujujeme v spolupráci s Health&Performance

Dôležitou súčasťou programu sú aj rodičia, pre ktorých máme pripravené štyri webináre na tému výživy, zdravia, výkonu a mentálnej prípravy hráča v spolupráci s odborníkmi. Príkladom je  Michal Kopčan, ktorý zastrešuje rolu mentálneho kouča. Mentálne zdravie športovca je jeden z najdôležitejších aspekov k úspechu. Samozrejme k tomu patrí aj výživa, zdravie a regenerácia, čomu sa budeme na webinároch venovať. 

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

Development program je určený pre deti vo vekovej kategórií 7-14 rokov. Tréningy sa konajú na ZŠ Petržalka v Bratislave každú nedeľu. Prvý tréning začína 05.09.2021 a posledný tréning je 27.03.2022. 

Našim cieľom je KVALITA nie kvantita, preto je počet účastníkov programu obmedzený. Hráči sú rozdelení do skupín podľa vekovej kategórie. Počet je ombedzený na maximálne 15 hráčov na ľadovej ploche s dvoma trénermi.

Z dôvodu COVID-19 bude úhrada tohtoročného Development programu prebiehať na 4 splátky vo výške 250€ počas doby trvania programu.  

Najčastejšie otázky

Development program je dlhodobý rozvoj zručností hráča, ktorý trvá 7 mesiacov. Vďaka dlhému časovému úseku, intenzita tréningov je prispôsobená týždennému rozvrhu hráča. Na našich tréningoch nenaháňame kondíciu, ale zameriavame sa predovšetkým na individuálne zručnosti, na ktoré v klubových tréningoch pri väčšom počte zverencov nieje možné apelovať. Sústreďujeme sa na techniku korčuľovania, stickhandling a hľadáme spôsoby ako zlepšiť svoje hokejové zručnosti. V tomto smere nepovažujeme Development program ako priveľkú záťaž pre deti a mládež.

Táto situácia nastala v našom 1. ročníku Development programu, kedy naša tréningová činnosť bola pozastavená na 5 mesiacov. Kompenzáciou bola účasť každého člena porgramu na našom týždennom letnom kempe v hodnote rozdielu.
V prípade 2.ročníka, kedy už vieme opatrenia v súvislosti s COVID-19 do istej miery predpokladať, bude úhrada Development programu formou mesačnej platby. To znamená, že sa program nebude uhrádzať v plnej sume pred jeho začiatkom (ako tomu je za štandartných okolností), ale platby budú prebiehať na mesačnej báze, vždy do prvého dňa hradeného mesiaca. Ak hradíte poplatok za tréningový proces v mesiaci október, platba musí byť uskutočnená do 1.októbra. 

Webináre prebiehajú cez online platformu ZOOM, vďaka čomu rodičia nemusia cestovať a zaobstarávať varovanie. Termín webináru a bližšie informácie zasielame e-mailom každému rodičovi v dostatočnom časovom predstihu. V prípade neúčasti je možné si webinár zhliadnuť na úložnom priestore v najbližších dňoch. 

Môžete nám zaslať e-mail na adresu daniela@kronihockey.com alebo nás kontaktujte priamo na telefónom čísle +421 902 842 222 a trenér Kroni vám zodpovie všetky otázky v súvislosti s Development programom. Tešíme sa na vás! 

Najnovšie správy

Prihláste sa na odber NOVINIEK

Teraz už nepremeškáte ani jednu udalosť s KRONI HOCKEY! 

*Vyplnením políčok súhlasíte so spracovaním osobných údajov na marketingové účely